Chronische Pijnklachten

Nieuwe inzichten en oplossingen bij chronische pijn
Als je al langere tijd, weken, maanden soms zelf jaren pijnklachten hebt ben je ongetwijfeld al vaak bij een arts of therapeut langs geweest. Helaas verdwijnen de klachten niet altijd zoals je verwacht of hoopt en kan je het vertrouwen verliezen dat je ooit nog van je klachten af komt.  Misschien klopt dat ook en zullen pijnklachten of beperkingen onderdeel blijven uitmaken van je leven. Het kan ook zijn dat er inmiddels nieuwe inzichten en oplossingen zijn voor jou probleem.

Mensen met chronische pijn kunnen minder goed bewegen, doordat de spieren en gewrichten hun werk niet goed kunnen doen en de weerstand verlaagd. Bij ernstige en pijnklachten bestaat de kans op het verlies van baan of het niet meer kunnen uitoefenen van je favoriete sport en uiteindelijk kan het leiden tot een sociaal isolement en depressiviteit. Chronische pijn is vaak een ingewikkeld probleem, waarbij veel factoren een rol spelen. Inmiddels weten we meer over dit vaak complexe probleem en zijn er meer mogelijkheden om mensen te helpen.

Chronische pijn als een ziekte

In Nederland leven ruim 2 miljoen mensen met pijn. Pijn is het meest voorkomende symptoom bij alle aandoeningen en ziekten en meestal is hierbij een directe relatie tussen de aandoeningen en de ervaren pijnklachten. Maar pijn kan ook een ziekte op zichzelf worden door beschadigingen van het zenuwstelsel zelf of door veranderingen in het zenuwstelsel door aanhoudende prikkels. Chronische pijn kan in alle lichaamsregio’s voorkomen, er zijn mensen met rugpijn, beenpijn of hoofdpijn, mensen met prikkelbare darmsyndroom, maar het komt ook voor bij mensen die kanker hebben gehad.

Chronische pijn als symptoom
Soms is pijn dus aanwezig zonder dat er aanwijsbare weefselschade of ziekte is op de plek waar de pijn gevoeld wordt. In andere gevallen is er wel een oorzaak, bijvoorbeeld bij artrose, een chronische peesontsteking of bij verkeerd gebruik maken van je lichaam. Hier is het zaak om goed te begrijpen wat er aan de hand is het hoe je er op de beste manier mee om kan gaan. “Ik heb artrose, daar is niks aan te doen”  Artrose zal inderdaad niet weggaan in de meeste gevallen, maar pijnklachten kunnen wel verminderen (soms tot nul) en het dagelijks functioneren kan enorm verbeteren! Zowel bij chronische pijn als symptoom als bij chronische pijn als ziekte is ziekte-inzicht zeer belangrijk om op de juiste manier om te kunnen gaan met de klachten die er zijn.

Nauwkeurig onderzoek en persoonlijke behandeling

Omdat elke klacht anders is en ieder persoon zijn eigen verhaal heeft is nauwkeurig onderzoek zeer belangrijk. Body&Be heeft hiervoor de nieuwste inzichten en moderne onderzoeks- en behandelmogelijkheden in huis. Vaak kan iemand goed vertellen wat er aan de hand is, maar ontbreekt het aan inzicht om hier op een goede manier mee om te gaan.
Bij de intake is dan ook ruim aandacht voor het in kaart brengen van het probleem met onder andere de vraag: symptoom of ziekte? Met echografie kunnen we in kaart brengen wat er op weefselniveau aan de hand is. Het zien van de beelden geeft vaak al veel duidelijkheid. Aan de hand van het gesprek, lichamelijk onderzoek en echografisch onderzoek wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld, waarbij omgang met pijn, belasting-belastbaarheid en lichaamsbewustwording een rol zullen hebben.

Positief resultaat: beter omgaan met pijn, belasting-belastbaarheid en lichaamsbewustwording

Met een behandeltraject bij Body&Be wordt je bewust van je eigen situatie. Je leert wat de pijn je zegt en weet dus ook beter hoe je erop moet reageren.
Je kunt beter een balans vinden tussen belasting (wat doe je) en belastbaarheid (wat kan je), vaak is er sprake van of overbelasting of onderbelasting. Met een goede balans zorg je ervoor dat je je conditie kunt opbouwen en beter kan doen wat je graag wilt doen. Pijn kost energie en zorgt vaak voor een te hoge spierspanning en juist minder gevoeligheid voor de andere signalen van het lichaam.
Uiteindelijk zal je je minder focussen op pijn en beperkingen en ben je bezig met wat je wel kunt en hoe je dat doet. Dit kan er zelfs toe leiden dat je de pijn (zo nu en dan) vergeet.

"Body&Be biedt met de nieuwste technieken en inzichten oplossingen op maat,waardoor je weer beter functioneert, je fitter en gelukkiger bent en wellicht weer pijnvrij door het leven kan gaan!”

15 + 14 =

Openingstijden

Maandag          8:30 – 22:00
Dinsdag            Gesloten
Woensdag        9.00 – 18.00
Donderdag       8.30 – 17.00
Vrijdag               9.00 – 17.00