CooL: Coachen op Leefstijl

CooL is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), een programma voor duurzaam gewichtsverlies. Een GLI heeft in het programma aandacht voor de verschillende leefstijlfactoren die invloed hebben op je gewicht en gezondheid.
Na het volgen van het programma voel je je fitter, zit je beter in je vel, ben je afgevallen en waarschijnlijk beweeg je meer. Misschien slaap je beter en kan je beter omgaan met stress.

  • Het CooL programma is een 2-jarig traject bestaande uit:
    Een 8 maanden durend basisprogramma met 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele coachsessies
    Een 16 maanden durend vervolgprogramma, ook met 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele sessie.
  • Leefstijlcoaching richt zich op bewegen, voeding, slapen en ontspanning en hoe je daar goed mee om kan gaan.
  • Coaching over bewegen is onderdeel van het programma, het bewegen zelf is geen onderdeel.
  • De leefstijlcoach werkt samen met de verschillende sportaanbieders in de gemeente.

 Voor wie is het?
Het programma is er voor mensen met een ‘gewichts gerelateerd risico’ en willen afvallen. Dit zijn mensen met een BMI boven de 30 of mensen met een BMI tussen de 25 en 30 met (een verhoogd risico op) diabetes, hart- en vaatziekten of artrose.
Bereken met deze calculator van het voedingscentrum snel je BMI.

Hoe werkt het?
Om deel te kunnen nemen aan het CooL programma heb je een verwijzing van je huisarts nodig. De huisarts beoordeeld of je in aanmerking komt voor een leefstijlprogramma.
De leefstijlcoach zal na de verwijzing een intakegesprek voeren om te bekijken of het programma geschikt is, of dat een ander traject beter past. Als je kan deelnemen aan het programma betekent dit dat je gedurende 2 jaar bereid bent om deel te nemen aan het programma.
In het hele traject zal Louis Chatlein je leefstijlcoach zijn. 

Wat kost het mij?
Het CooL programma is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Nagenoeg met alle zorgverzekeraars is een contract gesloten. Dit betekent dat het programma volledig vergoed wordt, zonder betaling van het eigen risico. Deelnemen aan het programma is op deze manier voor iedereen mogelijk.

Leef bewust, word fitter en voel je goed!