Leefstijl
     Coaching

Leefstijlcoaching is coaching op maat. Dit betekent dat de coach jou helpt om op jou manier jou doelen te behalen. De BLCN geregistreerde leefstijlcoach gaat uit van positieve gezondheid en gaat met jou op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat zijn gezonde gewoontes? Hoe vertaal ik de algemene principes naar mijn eigen situatie?
  • Hoe zorg ik dat ik gezonde keuzes maak, ook in de toekomst?
  • Welke doelen streef ik daarmee na?

Body&Be werkt aan duurzame gedragsverandering op de gebieden bewegen, voeding, stress en stoppen met roken.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek worden de beste methodes gebruikt om je doelen te behalen.

In een sfeer van vertrouwen en zonder vooroordelen biedt Body&Be begeleiding op maat om te komen tot een gezondere leefstijl. Verminderen van klachten of beperkingen, voorkomen van (chronische) aandoeningen of gewoon lekkerder in je vel zitten. Kortom: een gezonder en gelukkiger leven!

Louis Chatlein is:

 

“Louis gidst jou in het maken van je eigen keuzes.”

BRAVO

Voor bewegen is in 2017 de Nederlandse beweegrichtlijn opgesteld, dit is de minimale aanbevolen hoeveelheid beweging waaraan je zou moeten voldoen om een lager risico te lopen op het krijgen van een aantal aandoeningen. 44% van de Nederlanders boven de 18 jaar voldoet aan deze norm. Roken is de belangrijkste leefstijlgerelateerde risicofactor voor ziekte. Roken veroorzaakt in vergelijking met andere leefstijlgedragingen de hoogste ziektelast. Stoppen met roken is lastig, maar heeft wel zin. Er zijn direct merkbare effecten, zoals een daling van de bloeddruk en na verloop van tijd daalt het risico op allerlei aandoeningen zoals longkanker. De meeste ex-rokers hebben meer dan één poging gedaan om te stoppen met roken. Op dit moment rookt 26% van de volwassenen in Nederland. In 2015 heeft de gezondheidsraad de aanbeveling voor alcohol aangescherpt. Het advies is om geen alcohol te drinken en in ieder geval niet meer dan een glas per dag. De richtlijnen voor gezonde voeding zijn in 2015 vastgelegd en in 2016 is de nieuwe schijf van vijf gelanceerd.  855 eet onvoldoende groente en fruit en 97 % van de mannen eet te veel zout. Verder kunnen er grote verschillen zijn in wat voor een individu een gezond eetpatroon is.Overgewicht hangt nauw samen met het voedingspatroon en bewegen. Op dit moment heeft 52% van de mannen en 47% van de vrouwen in Nederland overgewicht. Overgewicht geeft een hoger risico op het ontstaan van een groot aantal aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

BRAVO

Diabetes type 2 (wat vroeger ouderdomssuiker werd genoemd) komt steeds vaker op steeds jongere leeftijd voor, dit heeft direct te maken met de veranderde leefstijlpatronen. Op dit moment heeft ruim 1 miljoen Nederlanders diabetes type 2. Gebrek aan ontspanning kan leiden tot overspannenheid, burn-out klachten en slapeloosheid. 13% van de werknemers ervaart wel eens burn-out klachten en ruim 230.000 mensen melden zich per jaar met klachten van overspannenheid, het daadwerkelijke cijfer ligt hoger, niet iedereen bezoekt hiervoor een huisarts. Is gezond ook gelukkig? Gelukkige mensen leven langer, het is echter nog onduidelijk wat het verband tussen geluk en gezondheid is. Ongelukkige mensen bewegen minder, eten ongezonder en roken meer.  Ook hier is over de oorzaak gevolg relatie nog discussie. Wordt je ongelukkiger door ongezond gedrag of ga je ongezond gedrag vertonen als je ongelukkig bent?  Meer bewegen maakt mensen gelukkiger. Het kan afleiden van negatieve gedachten, het verhoogt het zelfvertrouwen en het geeft de mogelijkheid tot sociale omgang. Maar het zorgt ook voor de aanmaak van het hormoon endorfine, wat pijndemping geeft en bekend staat als het gelukshormoon, omdat het een gevoel van welbevinden en geluk geeft. Daarnaast zorgt beweging voor het verlagen van het stresshormoon cortisol.

Gezonde levensverwachting

Misschien wel de belangrijkste maat is het aantal jaren dat wordt doorgebracht in goede gezondheid. Mensen die er een gezonde leefstijl op na houden hebben gemiddeld langer, maar het verschil in gezonde leefjaren is groter, kortom mensen met een minder gezonde leefstijl hebben meer jaren met ziekte en dat heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven. Er zijn vier onderdelen waaraan goede gezondheid gemeten kan worden 1) de zelf ervaren gezondheid 2) lichamelijke beperkingen 3) chronische aandoeningen, zoals hartafwijkingen, Reuma of diabetes 4) de geestelijke gezondheid.

Proces van gedragsverandering

Het veranderen van gedrag gaat niet altijd goed. Ten eerste zijn er vaak verschillende oorzaken voor het ontstaan van de huidige situatie. Het is niet altijd makkelijk om veranderingen door te voeren, omdat het huidige gedrag vaak ook veilig of vertrouwd is. Er ontstaat er een intentie-gedragskloof; Je weet dat wat je doet niet goed is en je wilt wel veranderen, maar dat leidt nog niet tot een verandering van het gedrag.  Daarnaast vindt een verandering niet bij een persoon plaats. De sociale omgeving (o.a. familie, werk, vrienden) is er ook bij betrokken en kan ondersteunen, maar kan het proces ook saboteren. Als bijvoorbeeld een echtgenoot rookt is het lastiger zelf te stoppen. Vervolgens liggen er op de weg van verandering allerlei valkuilen die kunnen leiden tot terugval.
Er zijn verschillende fasen te onderscheiden in gedragsverandering die allemaal hun eigen begeleiding vragen.

Jouw eigen programma naar een gezonde leefstijl bij Body&Be

Body&Be biedt maatwerk. De fysiotherapeut is de specialist in bewegen en met motivational interviewing en oplossingsgerichte coachtechnieken de expert om mensen aan te zetten en te begeleiden in het proces van leefstijlverandering. Er zal een persoonlijk plan gemaakt worden, zodat er een optimaal resultaat gehaald kan worden.

Stap 1: Intake en gezondheidsmeting
Om een helder beeld te krijgen zal er eerst in een gesprek worden bepaald wat het gezondheidsvraagstuk is. Als het nodig is zal er in de eerste of tweede afspraak aanvullende tests of metingen gedaan worden.

Stap 2: Positie bepalen en plan schrijven
Na de inventarisatie wordt er aan de hand van de vraag een plan geschreven met specifieke en realistische korte- en lange termijn doelen. Hoofddoel is om op langer termijn de gezonde leefstijl zelf in de hand  te hebben.

Stap 3: (intensief) coaching- en trainingstraject.

Afhankelijk van de vraag en het probleem wordt er in een periode van meestal 3 maanden gewerkt aan het bereiken van een gezondere leefstijl. Dit kunnen individuele sessies zijn, dit kan ook bestaan uit groepstrainingen.

Stap 4: Nazorg en terugvalpreventie
Tot een jaar zijn er verschillende contactmomenten om te kijken of de leefstijlveranderingen verankert zijn, eventueel metingen van de lange termijn doelen en ondersteuning om terugval te voorkomen. soms is het nodig om net dat steuntje geven om weer op de goede weg te komen.  het uiteindelijke resultaat is een gezondere leefstijl; je voelt je fitter, ervaart minder beperkingen in het dagelijks leven en je hebt een gelukkiger leven!

15 + 4 =

Openingstijden

Maandag          8:30 – 22:00
Dinsdag            Gesloten
Woensdag        9.00 – 18.00
Donderdag       8.30 – 17.00
Vrijdag               9.00 – 17.00