Acute pijn ontstaat bij (dreigende) weefselschade. Deze pijn is belangrijk voor het dagelijks functioneren: het is een waarschuwing en geeft aan: onderneem actie of het gaat mis. Als je dit goed doet gaat de pijn over. Chronische pijn is veel ingewikkelder en treft ongemerkt veel mensen. Je ziet niet aan iemand of er sprake is van chronische pijn, maar het kan een leven beheersen. 20% van de mensen heeft last van chronische pijn en ervaart dagelijks beperkingen in het functioneren.

Meer inzicht en aandacht
De laatste tijd is er meer aandacht voor de gevolgen van chronische pijnklachten. Heel lang is het een ‘verborgen’ ziekte geweest en was de behandeling ervan beperkt. De behandeling werd en wordt vaak gericht op de plaats waar de klachten aanwezig zijn, maar dat blijkt niet voldoende en kan klachten in stand houden of zelfs verergeren. Chronische pijn kan overal in het lichaam aanwezig zijn, maar de meeste chronische pijnklachten ontstaan in de (onder)rug. Inmiddels is er veel meer inzicht in het ontstaan van chronische pijn en kunnen we ook de behandeling daarop richten met goede resultaten.

Bewegen als medicijn
In alle richtlijnen wordt oefenen als onderdeel van de behandeling van chronische pijn aanbevolen. De automatische reactie bij pijnklachten is rust. Pijn is een alarmsignaal en bij acute pijn is het dan ook een goede reactie om een aantal dagen of langer rustig aan te doen. Bij chronische pijn is dit anders. Vaak speelt weefselschade een kleine rol. Door langdurig een regio te ontlasten gaat de functie achteruit en krijgt de pijn juist vrij spel. Met gerichte oefentherapie in combinatie met pijneducatie, betere strategieën om met pijn om te gaan en leefstijladvies kan de fysiotherapeut helpen om de pijnklachten onder controle te krijgen. Uiteindelijk heeft dit een groter effect dan medicatie of zelfs een operatie.

De pijn de baas beter omgaan met pijn
De fysiotherapeut gebruikt diverse hulpmiddelen om de pijn onder controle te krijgen. Je leert wat de pijn je zegt en weet dus ook beter hoe je erop moet reageren. Een verbeterde beweeglijkheid, een betere conditie en meer kracht zorgen ervoor dat je stemming beter wordt, je minder angst ervaart en je vertrouwen om (weer) deel te nemen aan activiteiten gaat vooruit. Omgangsstrategieën, ontspanningstechnieken en slaap hygiëne kunnen ook onderdeel zijn van de therapie.
Uiteindelijk zal je je minder focussen op pijn en beperkingen en ben je bezig met wat je wel kunt en hoe je dat doet. Dit kan er zelfs toe leiden dat je de pijn (zo nu en dan) vergeet.

Share This